Kort om Brædstrup & Omegns Jagtforening

Foreningen er grundlagt den 27. januar 1959 ( ”… efter der i nogen tid mand og mand imellem har været talt om dannelsen af en jagtforening for Brædstrup og omegn ” ). I 2012 fusionerede foreningen med den anden jagtforening i Brædstrup, Brædstrup Jagtforening af 1970. – Foreningen har siden starten arbejdet på at tilgodese og forbedre jagten, naturen og ikke mindst medlemmernes interesse for jagten. – Vi er ca. 180 medlemmer i jagtforeningen.

Blandt foreningens aktiviteter er der især fokus på flugtskydningen. – Her er der mulighed for at skyde : jagtskydning, minisporting, vildduer og ræv. – Vi har hundetræning ( unghunde og åben klasse ), nyjægeraktiviteter, specielt træning med instruktør med henblik på haglskydeprøven. – Endvidere er vi medejer af jagttræningsbanen Jylland i Grættrup, hvor der også er mulighed for at deltage i lidt anderledes og måske lidt mere jagtrelaterede situationer og aktiviteter. – Du har også mulighed for at deltage i rågereguleringen i Horsens Kommune. I øvrigt henvises til foreningens aktivitetsprogram andet sted her på hjemmesiden.

På flugtskydningsbanen bliver der hvert år afholdt en af kredsens frivillige jagtprøver. Ligeledes foregår en del af Naturstyrelsen i Søhøjlandets obligatoriske jagtprøver også på banen. Det samme gælder nogle af kredsens obligatoriske haglskydeprøver. Det er i forbindelse med disse, at vi afholder nyjægerskydning, hvor vi stiller nogle af vore dygtige instruktører til rådighed, så de nye jægere kan være optimalt forberedte til netop haglskydeprøven. ( Se tidspunkter i vores aktivitetsplan eller på DJs hjemmeside under aktiviteter / haglskydeprøver.) – Der er flugtskydning, på banen hver onsdag aften kl. 18.30 – 21 i perioden 1, april til 1. september. Dog holder vi sommerferie i ugerne 28, 29 og 30. – På alle vore skydedage står vore instruktører klar til at hjælpe, hvis man har brug for det. – Hundetræningen foregår også på flugtskydningsbanen.