Alle indlæg af tjuhler

Vagtplan 2019

Vagtplan 2019  ( Holdene aftaler indbyrdes, hvem der skal møde på vagt. )

Dato Kortsalg Åbne/lukke Instruktør Skydningens art Jagtpr/Skydeprøve

Lø 16/3 Hugo Flugtsk.udv.  Træningsskydning

Lø 23/3 Hugo Flugtsk.udv.   Træningssk.

Lø 30/3 Hugo Flugtsk. Udv.                             Træningssk.

On.  3/4 Hugo Hold 1  Træningssk.

On. 10/4 Hugo Hold 3  Træningssk.

On 17/4 Hugo Hold 4   Træningssk.    Jagtprøve

On 24/4 Hugo Hold 1  Træningssk.  Jagtprøve

On 1/5 Hugo Thomas P / Kenneth Træningssk-  Jagtprøve

On 8/5 Hugo Hold 3  Træningssk.  Jagtprøve

On 15/5 Hugo Hold 4     Træningssk.

On 22/5 Hugo Hold 1.  Træningssk.  Jagtprøve

On 29/5 Hugo Hold 3  Træningssk.  Jagtprøve

On  5/6 Hugo Hold 4  Træningssk.  Jagtprøve

On12/6 Hugo Kenneth / Thomas P Træningssk.  Jagtprøve

On 19/6 Hugo Hold 1  Træningssk.

On 26/6 Rasmus Flugtsk. Udv.  4-kantskydning Haglskydeprøve

On.  3/7 Hugo Hold 3  Træningssk.

On.  31/7 Hugo Hold 4  Træningssk.

On. 7/8 Hugo Kenneth/Thomas P Træningssk.

On. 14/8 Hugo Flugtskydningsudvalget Træningssk.

On 21/8            Hugo Hold 1 + hold 3 + Hold 4         Træningssk.     .

On 28/8 Rasmus Flugtskydningsudvalget.  Pokalskydning    Haglskydeprøve

I tilfælde af forfald finder man selv en afløser    –   Mødetid :  I så god tid, at der kan skydes kl 18.30.  –   De datoer, hvor Hugo er kortsælger, sørger han for, at banen er lukket op kl.18.30. Derfor kan du vente med at møde til kl. 19.30. ( Opfyldningstidspunktet )

Opfyldning :  Meld lige ind, hvis I mener, at lerduebeholdningerne i containerne er ved at nå et kritisk bundneveau.

Temaaften om råvildt.

Vores rådyr har det dårligt – hvad kan vi gøre for at hjælpe dem ?

Overskriften er emnet for en temaaften mandag den 25. marts kl. 19.00 I Medborgerhuset, Bindslev Plads 5, Silkeborg.  – Gratis adgang – Ingen tilmelding.

Mads Flinterup, konsulent for hjortevildt i DJ og Mariann Chriel , DTU-veterinærinstituttet vil fortælle om de nuværende forhold for råvildtet, samt hvad vi som jæger kan gøre for at hjælpe rådyrbestanden.

Arrangør :

Silkeborg Jægerråd

Den regionale Hjortevildtgruppe Midtjylland

AKTIVITETSPROGRAM 2019

OBS !! :   60-års jubilæumsarrangement fredag den 24.05.19 fra kl.16.00 i Jagthytten på vor flugtskydningsbane i Sdr. Vissing. Se invitationen på hjemesiden. 

 

Marts :  Træningsskydning lørdage :  16/3 – 23/3 & 30/3  kl.13 – 16     

 

April :    Træningsskydning : Onsdage 18.30 – 21.00 :  3/4 – 10/4 – 17/4 – 24/4 

               Hundetræning :  Torsdage kl. 19.00 på flugtskydningsbanen. 4/4 – 11/4 – 25/4  

               Tilmelding til Kresten senest den 2/4 

               Frivillig jagtprøve : Lørdag den 13/4 kl. 9.00 – 16 

               Jagtprøver : Onsdage :    24/4  kl. 9.00  –   ? 

              

 Maj :    Træningsskydning onsdage kl. 18.30 – 21.00  :  1/5 – 8/5 – 15/5 – 22/5 – 29/5 

              Seniorskydning flg. onsdage kl. 16 – 18 : 1/5 – 8/5 – 15/5 – 22/5 – 29/5 

              Hundetræning : Torsdage kl. 19.00 : 2/5 – 9/5 – 16/5 – 23/5 – 30/5 

              Indskydning af jagtriffel i Nedenskov :  Lørdag den  4/5 kl. 10- 13.  Af hensyn til P-forholdene er det en god ide med samkørsel. 

              Jagtprøver :   Onsdage  : 1/5  –  8/5  –  15/5  –  22/5  –  29/5  kl. 9.00  –  ? 

             60-års jubilæumsarrangement fredag den 24.05.19 fra kl. 16 i Jagthytten ( Se hjemmesiden ) 

Juni :    Træningsskydning onsdage kl. 18.30 – 21.00 :   5/6 – 12/6 – 19/6  – 26/6 

              Seniorskydning onsdage :  5/6 – 12/6 – 19/6 – 26/6 kl. 16 – 18. 

               Hundetræning torsdage: Kl- 19.00 :  6/6  –  13/6 

               Hundedysten i Jægerråd Horsens : Lørdag den 22/6 kl. 9.00. På flugtskydningsbanen. 

              Nyjægerskydning/ Træning til haglskydeprøven :  Onsdage : 5/6 – 12/6 – 19/6 kl. 17 –  

              18.30.  For at undgå for voldsomt et pres i den ”normale skydetid”, vil vi kraftigt opfordre alle, der kommer for at træne til haglskydeprøven til at møde op fra kl. 17 – 18.30. I dette tidsrum vil der kun være åbnet for aspiranter, der træner til haglskydeprøven. 

               Der kan forud bestilles en instruktør. Pris 150 kr. incl. 25 patroner med tilhørende lerduer. 

              Jægerrådsskydning : Lørdag den ? . Se opslag i Jagthytten. 

              Haglskydeprøve : Onsdag den 26/6  kl. 9.00 –  ? 

              4-kantskydning: Onsdag den 26/ kl. 18.00 – 20.00 

              Jagtprøver :  Onsdage  5/6  –  12/6 19/6  kl. 9.00 –  ? 

 

Juli  :     Træningsskydning onsdage 18.30 – 21.00 :  3/7 & 31/7 

               Seniorskydning onsdag den 3/ & 31/7 kl. 16 – 18 

             Sommerferie i ugerne 28 – 29  & 30. 

               Jagttræningsbanen i Grættrup : Lørdag den  6/7   kl. 9 – 16: Skydning om Jyllandspokalen.  – Ingen tilmelding, man møder bare op. 

                Jagttræningsbanen i Grættrup : Lørdag den 27/7  kl. 13 – 16. Foreningen betaler en omgang skydning for de første 8 tilmeldte. Tilmelding i Jagthytten senest onsd. d. 3/7 

 

August : Træningsskydning onsdage kl. 18.30 – 21.00 :  7/8 – 14/8 – 21/8  & 28/8  

                 Seniorskydning onsdage :   7/8 – 14/8 – 21/8 – 28/8 kl. 16 18 

                 Nyjægerskydning / træning til haglskydeprøven : Onsdage : 7/8 – 14/8 & 21/8 

                 Kl. 17. – 18.30.   .  For at undgå for voldsomt et pres på den ”normale skydetidvil vi meget kraftigt opfordre til, at alle, der kommer for at træne til haglskydeprøven møder op i tidsrummet 17 – 18.30. –  I dette tidsrum vil der kun være åbent for aspiranter, der træner til haglskydeprøven.   –   Der kan forudbestilles en instruktør 

                 Pris : 150 kr. incl. 25 patroner og lerduer. 

                 Finalestævne Vejle Amts Holdskydning ; Lørdag den  3/8 i Riis/ Givskud 

                 Jagttræningsbanen i Grættrup: Lørdag den 3/ kl, 13 – 16, Foreningen betaler en omgang skydning for de første 8 tilmeldte. Tilmelding i Jagthytten senest onsd. 31/7 

                  Pokalskydning: Onsdag den 28/8    kl. 18 – 20.00 

                  Hjortebanen i Ørre : Lørdag den 10/8 kl. 9.00 – 11. Tilmelding til Hugo eller i Jagthytten senest onsdag den 7/8 

                  Haglskydeprøve : Onsdag den 28/8   kl. 9.00 – ? 

                  Hndetræning : Der trænes i apportering m.v.  torsdage : 1/8  –  8/8  –  15/8 – 22/8 & 29/8 KL.19 – 21 på flugtskydningsbanen 

September  –   oktober  :    Jagtprøver  :  Onsdage :  18/9  –  25/9  –  2/10  –  9/10  kl. 9.00  – ? 

 

                        . 

Oktober :  Generalforsamling onsdag  den 23/10 kl. 18.00 i Jagthytten. Tilmelding til Hugo senest fredag den 18/10. 

 

Ret til ændringer forbeholdes 

60-års jubilæumsarrangement

I anledning af, at det i år er 60 år siden at Brædstrup & Omegns Jagtforening blev stiftet, vil vi gerne invitere medlemmer + samlever, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser samt vore naboer i vejlavet Væng Sø og fiskeforeningen Væng Sø til et jubilæumsarrangement fredag den 24.05.19 fra kl. 16.00 på vor flugtskydningsbane i Sdr. Vissing. Foreningen er vært med lidt godt til ganen samt lidt at skylle det ned med.  – Tilmelding er nødvendig og kan ske i Jagthytten eller til Hugo ( 40366249 ) senest onsdag den 10.04.19.   –  Vel mødt

Mågeregulering

Jægerråd Horsens, som vores jagtforening jo er en del af, har indgået en aftale med Horsens Kommune vedr. mågeregulering. Aftalen er en forsøgsordning på et år. Reguleringen vil fortrinsvis foregå på Lossepladsen ved Horsens Havn  –  I den anledning skal der oprettes et mågereguleringskorps, der skal tage udfordringen op. Så hvis du kunne være interesseret i at indgå i et sådant korps, så hører vi gerne fra dig. Helst så hurtigt som muligt. Kontakt Hugo ( 4036 6249 )

Generalforsamling onsdag den 24.10.18 kl. 18.00

Der er ordinær generalforsamling onsdag den 24.10.18 kl. 18.00 i Jagthytten. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er jagtforeningen vært for et lille traktement.

Husk at medbringe dine bukkeopsatser for bukke, der er nedlagt her i landet i 2018. – Husk også at medbringe krage- og skadeben.

Tilmelding til Hugo senest den 21.10.18

Vel mødt

Bestyrelsen

Ny-jægerskydning

Træning til haglskydeprøven

Lørdag den 16/6 kl. 10 – 12 ( Haglskydeprøve på banen den 20/6 )

Lørdag den 25/8 kl. 10 – 12 ( Haglskydeprøve på banen den 29/8 )

Arrangementerne er udelukkende tilrettelagt for Ny-jægere, der skal til haglskydeprøve. Der er ikke andre skytter på banen. – Der vil være en instruktør på hver af de tre standpladser, hvorfra der skal skydes.

Ingen tilmelding. Du møder bare op.

Pris pr. omgang : 150 kr. inklusiv 1 kasse patroner og 18 lerduer

Persondataforordring

Brædstrup & Omegns Jagtforenings håndtering af medlemmernes personlige data

Fra og med den 25.05.18. træder der nye regler i kraft om, hvordan vi må og skal håndtere personoplysninger ( GDPR ). Reglerne gælder for alle virksomheder, organisationer og foreninger i EU – derfor også for de lokale jagtforeninger i Danmarks Jægerforbund. Foreningen er forpligtet til at oplyse medlemmerne om, hvordan disse personoplysninger behandles i foreningen, samt hvem der i foreningen er den ansvarlige for behandlingen/håndteringen af disse.

Hvordan bliver dine personlige oplysninger behandlet i Brædstrup & Omegns Jagtforening ?

1. Alle medlemmers personlige oplysninger ( navn, fødselsdag og -år ( IKKE CPR-NR ), adresse, telefonnr. og mailadresse samt indmeldelsestidspunkt er registreret i medlemssystemet hos DJ. Du kan gå ind på : Min side på www.jaegerforbundet. dk/medlemsnettet og få et overblik over alt, hvad der er registreret om dig i medlemssystemet.

2. I vores forening er det kun formanden og kassereren, der har adgang til medlemsnettet. Disse to personer er således foreningens ansvarlige for medlemmernes data og behandlingen af disse. Her logger vi os ind, hvis vi skal bruge oplysninger om et medlem. Dette betyder også, at hverken formand eller kasserer har medlemslister liggende som print eller på pågældendes private computer. – I visse tilfælde kan det være nødvendigt at tage et print af medlemslisten, men dette print tilintetgøres efter endt brug og kommer aldrig i besiddelse af andre end formand eller kasserer.

3. Vores politik på området er, at kontakten til medlemmerne foregår gennem vores hjemmeside, i medlemsbladet, opslag i Jagthytten og i nogle tilfælde gennem en medlemsmail. – Det vil aldrig komme på tale, at medlemsoplysninger bliver videregivet til uvedkommende.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Brædstrup & Omegns Jagtforening

Blaser-demodag

Onsdag den 2/5 18 i vores åbningstid på flugtskydningsbanen, kommer Sportshuset, Horsens og laver en Blaser-demo for alle interesserede jægere og flugtskytter.

Vel mødt

Vagtplan 2018

Vagtplan 2018  ( Holdene aftaler indbyrdes, hvem der skal møde på vagt. )

Dato                   Kortsalg            Åbne/lukke     Instruktør         Skydningens art                          Jagtpr/Skydeprøve

Lø 17/3              Hugo                  Flugtsk.udv.                                 Træningsskydning

Lø 24/3              Hugo                  Flugtsk.udv.                                  Træningssk.

On.  4/4             Hugo                  Hold 1                                             Træningssk.

On. 11/4            Hugo                  Hold 3                                             Træningssk.

Lø. 14/4                                                                                                                                                               Frivillig jagtprøve

On 18/4             Hugo                  Hold 4                                          Træningssk.                                  Jagtprøve

On 25/4             Hugo                  Hold 1                                             Træningssk.                                  Jagtprøve

On 2/5               Hugo                  Thomas P / Jonas                       Træningssk-                                 Jagtprøve

On 9/5               Hugo                  Hold 3                                             Træningssk.                                  Jagtprøve

On 16/5             Hugo                  Hold 4                                             Træningssk.

On 23/5             Hugo                  Hold 1.                                            Træningssk.                                  Jagtprøve

On 30/5             Hugo                  Hold 3                                             Træningssk.                                  Jagtprøve

On  6/6              Hugo                  Hold 4                                             Træningssk.                                  Jagtprøve

On13/6              Hugo                  Kenneth / Jonas                          Træningssk.                                  Jagtprøve

Lø 16/6              Hugo                  Tonny – Kresten – Ejvind          Nyjægersk.                                                                                On 20/6                    Rasmus             Flugtsk, udv                                  3-kantsk.                                        Skydeprøve

On 27/6             Hugo                  Hold 1                                             Træningssk.

On.  4/7             Hugo                  Hold 3                                             Træningssk.

On.  1/8             Hugo                  Hold 4                                             Træningssk.

On. 8/8              Hugo                  Jonas/Thomas P                         Træningssk.

On. 15/8            Hugo                  Flugtskydningsudvalget          Træningssk.

On 22/8            Hugo                  Kenneth / Thomas J                  Træningssk.

Lø. 25/8            Hugo                  Tonny – Kresten – Ejvind         Nyjægersk.

On 29/8             Rasmus             Flugtskydningsudvalget.         Pokalskydning                               Skydeprøve

I tilfælde af forfald finder man selv en afløser    –   Mødetid :  I så god tid, at der kan skydes kl 18.30.  –   De datoer, hvor Hugo er kortsælger, sørger han for, at banen er lukket op kl.18.30. Derfor kan du vente med at møde til kl. 19.30. ( Opfyldningstidspunktet )