Jægerrådsårsmøde i Jægerråd Horsens

Der afholdes Jægerrådsårsmøde i Jægerråd Horsens mandag den 27.01.20 kl. 19.00 på Bygholm Landbrugsskole.  – Alle medlemmer af Jagtforeningen er velkommen. Det er dog nødvendigt, af hensyn til traktement, at I lige melder til Hugo 4036 6249 senest den 20.01 , hvis I vil have lidt forplejning.

Dagsorden til mødet kan ses på Jægerforbundets hjemmeside under foreningsmeddelelser.

Det kan oplyses, at jagtforeningens aktivitetsprogram for 2020 vil være at læse her på hjemmesiden medio februar.

Godt nytår til alle vore medlemmer

Hugo