Generalforsamling onsdag den 23.10.19 kl. 18.00

Der er ordinær generalforsamling onsdag den 23.10.19 kl. 18.00 i Jagthytten.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er jagtforeningen vært for et lille traktement.

Husk at medbringe dine bukkeopsatser for bukke, der er nedlagt her i landet i 2019. – Husk også at medbringe krage- og skadeben.

Tilmelding til Hugo senest fredag den 18.10.19

Vel mødt

Bestyrelsen