Generalforsamling onsdag den 24.10.18 kl. 18.00

Der er ordinær generalforsamling onsdag den 24.10.18 kl. 18.00 i Jagthytten. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er jagtforeningen vært for et lille traktement.

Husk at medbringe dine bukkeopsatser for bukke, der er nedlagt her i landet i 2018. – Husk også at medbringe krage- og skadeben.

Tilmelding til Hugo senest den 21.10.18

Vel mødt

Bestyrelsen