Persondataforordring

Brædstrup & Omegns Jagtforenings håndtering af medlemmernes personlige data

Fra og med den 25.05.18. træder der nye regler i kraft om, hvordan vi må og skal håndtere personoplysninger ( GDPR ). Reglerne gælder for alle virksomheder, organisationer og foreninger i EU – derfor også for de lokale jagtforeninger i Danmarks Jægerforbund. Foreningen er forpligtet til at oplyse medlemmerne om, hvordan disse personoplysninger behandles i foreningen, samt hvem der i foreningen er den ansvarlige for behandlingen/håndteringen af disse.

Hvordan bliver dine personlige oplysninger behandlet i Brædstrup & Omegns Jagtforening ?

1. Alle medlemmers personlige oplysninger ( navn, fødselsdag og -år ( IKKE CPR-NR ), adresse, telefonnr. og mailadresse samt indmeldelsestidspunkt er registreret i medlemssystemet hos DJ. Du kan gå ind på : Min side på www.jaegerforbundet. dk/medlemsnettet og få et overblik over alt, hvad der er registreret om dig i medlemssystemet.

2. I vores forening er det kun formanden og kassereren, der har adgang til medlemsnettet. Disse to personer er således foreningens ansvarlige for medlemmernes data og behandlingen af disse. Her logger vi os ind, hvis vi skal bruge oplysninger om et medlem. Dette betyder også, at hverken formand eller kasserer har medlemslister liggende som print eller på pågældendes private computer. – I visse tilfælde kan det være nødvendigt at tage et print af medlemslisten, men dette print tilintetgøres efter endt brug og kommer aldrig i besiddelse af andre end formand eller kasserer.

3. Vores politik på området er, at kontakten til medlemmerne foregår gennem vores hjemmeside, i medlemsbladet, opslag i Jagthytten og i nogle tilfælde gennem en medlemsmail. – Det vil aldrig komme på tale, at medlemsoplysninger bliver videregivet til uvedkommende.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Brædstrup & Omegns Jagtforening