Rågeregulering 2017

Reguleringsudvalget holder træningsskydning, der er kvalificering til rågereguleringen 2017 på salonbanen i Glud ved skolen Sønderbakken 27.

Onsdag d. 4. jan.

Onsdag d. 11. jan.

Onsdag d. 18. jan

Onsdag d. 25. jan.

Onsdag d. 1. febr.

Onsdag d. 8. febr..

Skydningen starter kl. 18.00 og slutter kl. 21.00

HUSK : Gyldigt jagttegn og våbentilladelse. – Ammunition skal købes på banen.

Regler for deltagelse i rågereguleringen :

Medlemmer af en jagtforening i Horsens kommune tilbydes rågeregulering på flg. vilkår :

1. Før sæsonen skal den enkelte deltager have deltaget i mindst 2 træningsskydninger med salonriffel.

2. Blandt de kvalificerede trækkes lod om, hvilke datoer, man kan deltage.

3. Den enkelte deltager har pligt til at aftage det af ham nedlagte antal fugle, til en stk.-pris på 3 kr. – Afregning for fugle sker umiddelbart efter den enkelte regulering.